Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada päiväkotihoitoa ennen ja jälkeen esiopetuksen.

Hoitopaikkaa hakevat ne esikouluun tulevat, jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella varhaiskasvatusta.

Esikoululaisten päivähoito toteutuu Puukoululla.

Toimi näin:

Päiväkotihoidon yleinen hakuaika ympäri vuoden on neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamisesta. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, on paikkaa haettava kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksia saa kunnan INFO-pisteestä, Hongon päiväkodilta sekä Honkajoen kunnan kotisivuilta www.honkajoki.fi.

1. Täytä tulostettava lomake tai

2. sähköinen lomake

3. ja toimita lomake varhaiskasvatusjohtajalle.

Hakemukset palautetaan kunnantalolle tai suoraan Hongon päiväkotiin (Linnikantie 10).

Palvelun maksullisuus:

Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoito on maksullista. Päivähoitomaksu määräytyy perheen tulojen mukaan. Maksu määritellään vuosittain elokuussa. Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan valtakunnallisia taksoja.

Taustakuvaus

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko haetaan kotiin tai he siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Lasten päivähoito Honkajoen kunnassa kuuluu sivistystoimen tehtäviin. Sivulla on ohjeet siitä, miten hakea lapselle päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Opetus- ja kulttuuriminiteriö on antanut uudet määräykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.1.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on hyväksytty Honkajoen kunnan sivistyslautakunnassa (Sivla 18.12.2017 § 98).

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Päivähoitotuloselvitys

Perheet ilmoittavat tuloselvityslomakkeella tulonsa varhaiskasvatuksesta määriteltävää maksua varten.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Päivähoitohakemus

Voit hakea lapselle päivähoitopaikkaa täyttämällä lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja toimittamalla sen Honkajoen kunnan sivistyslautakuntaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Päivähoitotuloselvitys / Yrittäjä

Lomakkeella yrittäjät selvittävät tulonsa varhaiskasvatuksesta määriteltävää maksua varten.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa sekä päivähoidosta että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Hän tekee sijoituspäätökset koskien em. toimintaa. Työhön kuuluu alueen päivähoitotoiminnan kehittäminen, organisointi ja koordinointi yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulu- ja kulttuuritoimen asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja toimii yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tarpeen mukaan. Häneltä voi tiedustella muun muassa päivähoitoon hakeutumisesta.

Puh: 050 577 5727

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI