Erityisvarhaiskasvatus

Kunta pyrkii löytämään lapsellenne sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta. Erityisvarhaiskasvatus on tuen antamista päivähoidossa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle.

Honkajoen kunnassa erityisen tuen asioista päivähoidossa vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Mikäli vanhemmalla herää huoli lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyen, tulisi hänen keskustella asiasta lasta hoitavan henkilöstön ja varhaiskasvatusjohtajan kanssa.

Toimi näin:

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Huolen herättyä

1. lapsen huoltaja ottaa yhteyttä lasta hoitavaan henkilökuntaan

2. ja varhaiskasvatusjohtajaan (voidaan hoitaa myös hoitohenkilöstön kautta).

3. Lapsi ohjataan päivähoidosta tarvittaessa tutkimuksiin ja mahdollisten tukipalveluiden piiriin (esim. puheterapia, toimintaterapia)

Palvelun maksullisuus:

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta. Vanhemmat maksavat päivähoidosta kunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaksan mukaisesti. Tukitoimet sisältyvät perheelle määriteltyyn päivähoitomaksuun.

Taustakuvaus

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Lasten päivähoito Honkajoen kunnassa kuuluu sivistystoimen tehtäviin. Sivulla on ohjeet siitä, miten hakea lapselle päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Opetus- ja kulttuuriminiteriö on antanut uudet määräykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.1.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on hyväksytty Honkajoen kunnan sivistyslautakunnassa (Sivla 18.12.2017 § 98).

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Päivähoitotuloselvitys

Perheet ilmoittavat tuloselvityslomakkeella tulonsa varhaiskasvatuksesta määriteltävää maksua varten.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Päivähoitohakemus

Voit hakea lapselle päivähoitopaikkaa täyttämällä lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja toimittamalla sen Honkajoen kunnan sivistyslautakuntaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Päivähoitotuloselvitys / Yrittäjä

Lomakkeella yrittäjät selvittävät tulonsa varhaiskasvatuksesta määriteltävää maksua varten.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa sekä päivähoidosta että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Hän tekee sijoituspäätökset koskien em. toimintaa. Työhön kuuluu alueen päivähoitotoiminnan kehittäminen, organisointi ja koordinointi yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulu- ja kulttuuritoimen asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja toimii yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tarpeen mukaan. Häneltä voi tiedustella muun muassa päivähoitoon hakeutumisesta.

Puh: 050 577 5727

Hongon päiväkoti


Honkajoella sijaitseva päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta.

Päiväkodissa on kolme ryhmää: kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/24 lasta) per ryhmä ja yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta).

Puh: 050 577 5217

Osoite: Linnikantie 10, 38950 HONKAJOKI