Ulkoilu

Retkeilymahdollisuudet ja luontopolut Honkajoen kunnassa.

Honkajoen luonnon erityispiirteistä voidaan mainita kaunista laaksomaisemaa halkova Karvianjoki, avarat, koskemattomina säilyneet arvokkaat suot sekä avarat ja karut kangasmetsät. Se tarjoaa erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen, marjastukseen, kalastukseen ja metsästykseen. Puhdas ja uniikki luonto tarjoaa vaihtoehtoja erilaisiin retkeilyn ja ulkoilun tarpeisiin.

* Huidankeitaan luontopolku ja lintutorni, joita Metsähallitus ylläpitää

* Satamakeitaan lintutorni Vapon entisellä turvetuotantoalueella

* Rynkäkeidas ja Huidankeidas, joka kuuluvat osana Haapakeitaan soidensuojelualueeseen

* Myllyluoman kota, kivikautinen asuinpaikka

* Suunnistusalueet

Toimi näin:

Katso lisätietoja palveluun liitetyiltä verkkosivuilta sekä seuraavilta sivustoilta: www.vapo.com ja www.metsa.fi.Koe Honkajoki –verkkopalvelun sivusto

Koe Honkajoki –verkkopalvelu auttaa suunnittelemaan retkiä ja etsimään vapaa-ajan palveluja Honkajoella.

Koe Honkajoki –palvelu auttaa niin paikkakuntalaisia kuin matkailijoita suunnittelemaan retkiä Satakunnassa ja etsimään vapaa-ajan palveluja ostoksista lähiruokaan, nähtävyyksistä aktiviteetteihin ja majoitukseen. Sivusto on mobiilioptimoitu eli toimii hyvin myös älypuhelimissa. Palveluja voi etsiä vapaalla sanahaulla, kategorian tai sijainnin mukaan. Hakutulokset annetaan kätevästi kartalla ja jokaisesta kohteesta on sivustolla tarkempi kuvaus yhteystietoineen. Suosikit voi tallentaa sivustolle ja palata niiden pariin myöhemmin. Verkkopalvelu on käyttäjille ja palveluiden ilmoittajille ilmainen.

Tietoa hiihtoladuista ja pururadoista

Hiihtoladut ja pururadat Honkajoella

Sivulla on tietoa kunnan alueella olevista hiihtoladuista ja kunnan ylläpitämästä pururadasta. Sivulla on myös kunnan ylläpitämän hiihtoladun ja pururadan kartta.

Tietoa suunnistusalueista

Honkajoen suunnistusaluekartat

Suunnistuskarttoja on laadittu seuraavista alueista: Honkalan maasto, Kirkkokallio, Rynkämaja, Pahamäki ja Kuivakangas. Lisätietoa antaa Honkajoen Seudun Urheilijat ry, kotisivu: http://honkajoenseudunurheilijat.fi.

Ymparisto.fi-verkkopalvelu

Tietoa ympäristöhallinnon toimialaan kuuluvista asioista sekä hallinnon tehtävistä, toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista.

Ymparisto.fi–verkkopalvelu on valtion ympäristöhallinnon yhteinen palvelu, josta löydät tietoa ympäristöhallinnon toimialaan kuuluvista asioista sekä hallinnon tehtävistä, toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista. Ymparisto.fi on palvelusivusto yrityksille, kunnille, viranomaisille ja kansalaisille. Sivustoa ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI). Etusivulle on koottu tuoreita uutisia, tiedotteita sekä informaatiota ympäristöhallinnon palveluista. Tarkempaa tietoa eri aiheista löytyy päävalikon navigaation kautta. Päävalikon aihealueet eli osiot ovat: • Vesi • Meri • Luonto • Ilmasto ja ilma • Kulutus ja tuotanto • Elinympäristö ja kaavoitus • Rakentaminen • Asuminen • Kartat ja tilastot • Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Kartat ja tilastot -osio sisältää ympäristöhallinnon tuottamaa tilastotietoa, ympäristön tilan indikaattorit sekä tietoa ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä. Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista, rekisteröinneistä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista. Palvelussa on myös erillisiä teemasivustoja. Teemasivustoilta löytyy tietoa eri ympäristöaiheisiin liittyvistä merkittävistä hankkeista, ohjelmista, seurannoista, tapahtumista ja verkostoista.

Luontoon.fi-verkkosivusto

Verkkosivustolla tiedot retkikohteista ja niiden palveluista kansallispuistoissa, luontokeskuksissa sekä muissa luonto- ja historiakohteissa.

Metsähallitus ylläpitää Luontoon.fi-verkkosivustolla tietoa kansallispuistojen ja Metsähallituksen muiden retkikohteiden palveluista ja nähtävyyksistä valtion mailla ja vesillä. Sivusto sisältää tietoa myös muiden tahojen hoitamista luontoretkikohteista sekä yrittäjien tarjoamista maksullisista retkeily- ja luontoliikuntapalveluista.

Matkailuneuvonnan verkkosivu

Honkajoen matkailupalvelut

Sivulla on tietoa Honkajoen matkailupalveluista, nähtävyyksistä ja tapahtumista.

Honkajoen kunnan puhelinneuvonta

Honkajoen kunnan yleinen puhelinneuvonta. Puheluun vastataan kunnanvirastolla.

Kunnan puhelinneuvonnan kautta saat kunnanviraston aukioloaikoina tiedon mm. kunnan palveluista sekä työntekijöistä ja heidän vastuualueistaan.

Puh: 050 577 5200

Huidankeitaan luontopolku ja lintutorni


Huidankeitaan luontopolku sijaitsee Haapakeitaan soidensuojelualueella, joka on yksi Länsi-Suomen laajimmista suoerämaista.


Huidankeitaan luontopolulle pääsee ajamalla ensin Siikaistentietä Haukantien risteykseen, joka sijaitsee noin 13 km Honkajoelta Siikaisiin päin. Honkajoen suunnasta tultaessa Haukantielle käännytään oikealle. Ajamalla opasteita seuraten noin 4 km pääsee pysäköintialueelle. Luontopolun lähtöpaikka on parkkipaikan vieressä. Myös lintutornille on parkkipaikalta selvät opasteet. Huidankeitaan suon laitaan ja lintutornille on noin kilometrin kävelymatka. Metsähallitus hallinnoi soidensuojelualuetta sekä vastaa polun ja tornin ylläpidosta. Huidankeitaan lintutornista avautuu yksi Suomen hienoimmista suomaisemista. Paikalla ei ole tulentekomahdollisuutta, mutta tornin juurella on penkit ja tornin kiertävä terassi. Lisätietoja alueesta: honkajoki.koesatakunta.fi, www.ymparisto.fi sekä www.metsa.fi.

Puh: 050 577 5200

Osoite: Haukantie 387, 38950 HONKAJOKI

Satamakeitaan lintutorni


Vapo Oy:n Satamakeitaan lintutorni ja laavu sijaitsevat lintukosteikkojen juurella, jotka ovat entistä turvetuotantoaluetta.

Satamakeitaan lintutornille pääsee ajamalla ensin Karviantietä Lammasviidan risteykseen, joka sijaitsee noin 6 km Honkajoelta Karviaan päin. Honkajoen suunnasta tultaessa risteyksestä käännytään vasemmalle. Karviantieltä risteävä Lammasviita kulkee tornin vieressä olevalle pienelle pysäköintipaikalle, joten autolla pääsee aivan perille. Tornin länsipuolella oleva lintukosteikko on kooltaan 17 hehtaaria. Sen syvyys vaihtelee paikoitellen jopa kolmeen metriin saakka. Siksi siellä viihtyvät mm. telkät ja mustakurkku-uikku. Lintujen lisäksi alueella voi havainnoida jopa ilveksiä, saukkoja sekä peuroja ja kauriita. Lisätietoja alueesta: honkajoki.koesatakunta.fi ja www.vapo.com.

Puh: 050 577 5200

Osoite: Lammasviita 121, 38950 HONKAJOKI

Myllyluoman kota


Kivikautinen asuinpaikka (jälleenrakennettu).

Alkuperäinen Myllyluoman kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Honkajoen Lauhalan kylässä lähellä Kauhajoen rajaa Paholuoman itärannalla. Paholuoma laskee Karvianjokeen. Asuinpaikka on jokeen vietävän hiekkakankaan reunalla; osittain metsää kasvavalla harjulla, osittain pellolla. Myllyluomassa suoritettiin arkeologisia kaivauksia vuonna 1952. Paikalla on informaatiotaulu. Jälleenrakennettu kopio kivikautisesta asumuksesta sijaitsee Lauhalassa Jyllin leirikeskuksen läheisyydessä. Kota on rakennettu uudelleen museoviraston piirustusten mukaan. Lisätietoja löydät sivuilta honkajoki.koesatakunta.fi ja Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna kyppi.fi.

Puh: 050 577 5200

Osoite: Pukarantie 1123, 38970 LAUHALA

Rynkäkeidas


Rynkäkeidas kuuluu osana Haapakeitaan soidensuojelualueeseen. Laajoja suo- ja kangasmetsäalueita.

Alueen maisema koostuu laajoista erämaisista suoalueista ja niitä reunustavista metsäsaarekkeista sekä soita täplittävistä suolammista, allikoista ja järvistä. Laajat keitaat antavat maisemalle avaran ja karun yleisilmeen, mikä on ominaista Pohjois-Satakunnan erämaaseuduille. Kasvillisuudessa on sekä eteläistä että pohjoista lajistoa. Eläimistö on erittäin monipuolinen ja lajirikas. Rynkäkeidas sijaitsee Rynkäisten kylän eteläpuolella. Siikaistentieltä risteävä Harjunnevantie kulkee aivan suon laitaan. Honkajoen suunnasta ajettaessa Harjunnevantielle käännytään vasemmalle. Laajat suoalueet ja kangasmetsäalueet tarjoavat oivallisen marjastusmahdollisuuden. Suo- ja metsäalueilta löytyy mm. muurainta, mustikkaa, vadelmaa ja puolukkaa. Marjastuksen ohella alueilla voi myös sienestää. Lisätietoja alueesta honkajoki.koesatakunta.fi, www.ymparisto.fi sekä www.metsa.fi.

Puh: 050 577 5200

Osoite: Harjunnevantie 100, 38950 HONKAJOKI