Honkajoen kunta - Palvelut

Kunnanviraston palvelupisteessä voit saada seuraavat palvelut:

YLEISHALLINTO

Hallinto ja talousosasto vastaavat kunnan keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Hallintopalveluita ovat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Hallintopalveluita ovat myös mm. arkistointi, puhelinpalvelut, tekstinkäsittely, postitus ja toimistoautomaatioon liittyvät tehtävät. Hallinto ja talousosasto tuottavat myös kirjanpito-, laskutus- ja perintäpalveluita, palkanlaskentaa sekä muita kunnan talouden- ja omaisuudenhoitoon liittyviä palveluita.

LOMATOIMI

Lomituspalvelujen tavoitteena on huolehtia tehokkaasti ja taloudellisesti karjataloutta harjoittavien maatalousyrittäjien vuosilomatoiminnasta sekä sijaisavun ja maksullisen lomituksen järjestämisestä maatalousyrittäjille.

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä taata lapselle turvallinen hoito huoltajan ollessa työssä. Sivistystoimen koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta. Koulutuspalvelujen vastuualueeseen kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Sivistystoimen palveluihin sisältyy myös keskitetyt ruokahuolto- ja siivouspalvelut.

SIVISTYSTOIMI - KIRJASTO

Kirjaston tehtävänä on tuottaa kirjastopalveluita kuntalaisille. Kirjasto on mukana Satakirjastot-yhteistyössä.

TEKNINEN TOIMI

Teknisen toimen vastuualueeseen kuuluu kiinteistötoimi, kunnan toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen koordinointi sekä vesihuoltolaitoksen hoito. Lisäksi tekninen toimi huolehtii rakennusvalvonnasta, alansa suunnittelutehtävistä ja henkilöstöasioista.