Lomituspalvelut

Lomituspalveluiden tavoitteena on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjälle tarjotaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaustilanteissa.

Honkajoen lomatoimi hoitaa maatalouslomitukset Honkajoen, Jämijärven, Siikaisten, Karvian, Kihniön, Pomarkun ja Merikarvian kuntien sekä Kankaanpään, Porin (Lavia), Parkanon ja Ulvilan kaupungin maatalouslomitukset.

Posti- ja käyntiosoite

Lomatoimisto
Honkajoen kunta
Porhontie 5, 38950 Honkajoki

Aukioloajat

Lomatoimisto on avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 ja perjantaisin sekä arkipyhää edeltävänä aattona kello 9.00-13.45.

Lähipalvelupäivä Karvian kunnantalolla kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13-15.30.

Postin kulku Honkajoelle

Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten tuottajat ja lomittajat voivat jättää asiakirjoja omaan kunnanvirastoon, josta ne toimitetaan edelleen Honkajoelle.

Kankaanpään tuottajat ja lomittajat voivat jättää asiakirjoja maaseututoimistoon Keskuskatu 51, josta ne toimitetaan edelleen Honkajoelle.

Honkajoen tuottajat ja lomittajat voivat jättää asiakirjoja työaikana lomatoimistoon. Muuna aikana postin voi jättää kunnantalon ulko-oven vieressä olevaan lukittavaan punaiseen postilaatikkoon.


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Lomituspalvelujohtaja Sirpa Poikelispää     050 577 5219  
Lomatoimenohjaaja Pia Isomäki     044 772 7515  
Karvia, Parkano ja Kihniö
Lomatoimenohjaaja Seija Marjamäki     044 577 5214  
Kankaanpää ja Siikainen, sijaisapulaskutus
Lomatoimenohjaaja Mirja Ryynänen     0400 724 304  
Merikarvia, Pomarkku, Pori (Lavia) ja Ulvila
Lomatoimenohjaaja Mia Puska     044 577 5216  
Jämijärvi ja Honkajoki 

Yleistietoa lomituksesta

Alueellamme toimii n. 80 vakituista maatalouslomittajaa.

Vuonna 2016 lomituksia tehtiin 19 011 päivää.

Karjatalousyrittäjät saavat vuosilomaa 26 päivää vuodessa (sisältää 3 pyhää). Sijaisapua annetaan, mikäli tilalla on ulkopuolisen avun tarve. esim. yrittäjän sairastuessa tai äitiys- ja vanhempainloman takia. Kasvinviljelytöihin ei saa enää sijaisapua vuoden 2016 alusta lukien.

Sijaisavun hakeminen 
Vuoden 2016 alusta lähtien sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen lomitustöiden aloittamista. Päätös sijaisavusta annetaan myös aina kirjallisesti. Jos sijaisavun tarve tiedetään etukäteen (kuntoutus, leikkaus, äitiysloma ym.) tulee sijaisapua hakea niin pian kuin mahdollista, jotta paikallisyksikölle jää riittävästi aikaa järjestää sijaisapulomittaja.

Myös itse järjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta etukäteen ennen lomitustöiden aloittamista.

Maatalouslomitus on palvelu, joka ei kuulu kunnan peruspalveluihin, vaan se on annettu kunnalle toimeksi. Sitä hoitaa alansa erikoistunut henkilöstö. Lomituspalvelulain mukaan palveluyksikön vastuuhenkilö päättää lomituspalvelun antamisesta, palvelun saajalta lain nojalla perittävistä maksuista, palvelun saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetuista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset. Muutosvaatimus päätöksistä esitetään Melaan ja Melan päätöksestä edelleen hallinto-oikeuteen.


Linkit

Anna palautetta