Varhaiskasvatukseen kaivataan lisää sijaisia!

Kirjoitettu: 04.12.18

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä varhaiskasvatusjohtaja Maria Halliaan (puh. 050 5775727) tai maria.hallia(a)honkajoki.fi


Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoihin 2019

Kirjoitettu: 19.11.18

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen.

Lähimpinä oleva oikeusaputoimisto ja sähköpostiosoite on  1.1.2019 alkaen:

Satakunnan oikeusaputoimisto:

satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi

Pirkanmaan oikeusaputoimisto:

pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Virallista tietoa ei ole vielä saatu mihin toimiston alaisuuteen mikäkin velkaneuvontatoimisto tulee. 

Asiakas voi vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon ottaa jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löytyy oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta:

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Jos asian käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastiedot eivät siirry oikeusaputoimistoon. Asiakas  säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjat itsellään.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.


Tiedote yhteiskoulun ja lukion tilatyöryhmältä 15.11.2018

Kirjoitettu: 15.11.18

Honkajoen kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan yhteiskoulun/lukion tulevaa tilaratkaisua. Työryhmään kuuluu edustaja kustakin valtuustoryhmästä, kunnanjohtaja, rakennusmestari-tarkastaja ja koulun rehtori. Työryhmä on nimetty määräajaksi 8.11.2018-30.9.2019.

Työryhmän tehtäviin kuuluu tilatarpeen selvittäminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen, rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja myöhemmin valtuuston valitseman vaihtoehdon toteuttamisen valmistelu ja seuranta. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.11. ja päätyi selvittämään tarkemmin kahta eri vaihtoehtoja yhteiskoulun ja lukion tuleviksi opetustiloiksi.

Työryhmän tehtävänä on jo valmisteluvaiheessa antaa koulun oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa valmisteluun. Oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ensimmäisen kerran marraskuun aikana oppilaskunnan hallituksen kautta ja koulun henkilökuntaa opettajainkokouksessa ja henkilökuntapalaverissa.


Honkajoen kunnan tiedote 19.10.2018

Kirjoitettu: 19.10.18

Lue lisää

Kesäinen Honkajoki -kuvakilpailun voittajat

Kirjoitettu: 16.10.18

Lue lisää

Talvi- ja kesäkuvakisaan lähetetyistä kuvista on koottu yhteinen näyttely kirjastoon 15.10.-2.11.2018


Honkajoen Nööpinneva ja Fatinpyöränkeidas kuuluvat Lauhanvuoden kansallispuiston alueeseen

Kirjoitettu: 12.10.18

Ympäristöministeriön vuonna 2015 hyväksymässä Lauhanvuoren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa Nööpinneva ja Fatipyöränkeidas sijoittuvat Lauhan syrjävyöhykkeelle. Suunnitelman mukaan vyöhyke pidetään mahdollisimman luonnontilaisena alueena, jonne ei ohjata kävijöitä aktiivisesti eikä rakenneta uutta palveluvarustusta. Aluetta voidaan kuitenkin käyttää erikseen määriteltyjen luontaiselinkeinojen tarpeisiin sekä alueen erämaaluonteeseen soveltuviin matkailupalveluihin, kuten opastettuihin retkiin. 

Katso linkistä Satakuntaliiton ympäristöasiantuntija Anne Savolan artikkeli:

http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspx?taso=2&id=1246


Koulujen työpäivät 2018-2019

Kirjoitettu: 30.07.18

Lue lisää

Koulukuljetusten aikataulu

Kirjoitettu: 30.07.18

Lue lisää

Ikäihmisten asumispalvelut Honkajoella

Kirjoitettu: 16.07.18

Honkajoen kunnan vanhuspalvelut tuottaa  Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä. Lue lisää ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluista ja niiden piiriin hakeutumisesta PoSa:n alueella.


Hae ARAn korjausavustusta

Kirjoitettu: 29.05.18

ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET

Avustusta voi saada vähintään 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen. 50% korjauskustannuksista (erityisestä syystä 70%)

 Huom. Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat.

 HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET

Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin. 45% korjauskustannuksista

MITEN HAEN?

ARAn verkkoasioinnin kautta (ara.fi) tai paperihakemuksella.

Kysy avustuksista:

korjausavustus.ara@ara.fi puh. 029 525 0818 Palvelemme ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)

 Asunnon korjauksia ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista.

 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

 


Sivu: 1 2 3 4