Sivistystoimen avustukset 2017

Kirjoitettu: 08.05.17

Honkajoen sivistyslautakunta julistaa haettavaksi paikallisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten vapaille toimintaryhmille (2280 €), paikallisille urheiluseuroille (5640 €) sekä kulttuurin alalla toimiville (1000 €) paikallisille yhteisöille tarkoitetut avustukset sekä muut apurahat.
Avustuksen hakijalle voidaan myöntää avustus vain yhdestä apurahalähteestä. Avustukset myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille. Avustuksia käsittelemään sivistyslautakunta nimeää keskuudestaan työryhmän, joka arvioi hakijoiden hakemukset.

Hakemuksissa kiinnitetään huomiota hakijan toimintaan, suunnitelmaan, soveltuvuuteen haettavaan tukeen ja laajuuteen. Lisäksi huomioidaan hakijan oma varainhankinta ja verkostoituminen. Hakijan tulee myös osoittaa hyväksyttävä taloussuunnitelma tuen käytöstä. Hakijan tulee myös ilmoittaa muut saadut avustukset ja tukimuodot.

Avustusten myöntäminen perustuu lautakunnan sekä lautakunnan nimeämän työryhmän kokonaisvaltaiseen harkintaan.

Avustushakemukset, joihin tulee liittää vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, tulee toimittaa 23.5.2017 mennessä sivistystoimistoon.


Katso kaikki ajankohtaiset tiedotteet »