Nuorten ääntä kuunnellaan Satakunnassa

Kirjoitettu: 22.03.18

Nuoret ottakaa koppi vastaan ja vaikuttakaa!

Nuorten ääni Satakunnassa – verkostotapaamiset ovat viime syksystä asti koonneet yhteen aktiivisia, vaikuttamishaluisia nuoria, joiden kanssa rakennetaan tulevaan maakuntaan perustettavan nuorisovaltuuston mallia. Samanlainen valmistelutyö on käynnissä myös neljässä muussa maakunnassa.  

Nuorten Keski-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen vieraili Porin tapaamisessa innostamassa nuoria osallistumaan tulevaisuustyöhön. Hän kehotti nuoria olemaan aktiivisia ja pitämään ääntä itsestään.

- Me aikuiset emme aina huomaakaan miten moni asia koskettaa nuoria koulumaailman ulkopuolellakin ja siksi on tärkeää että he itse tuovat itsensä esille. Nuorten vaikutusmahdollisuudet riippuvat meistä aikuisista. Meidän on annettava heille aito mahdollisuus olla mukana palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa monipuolisesti ja mielekkäällä tavalla, Tilkanen korostaa.

Satakunnassa vuoropuhelu maakuntauudistuksen muutosjohtajien ja nuorten välillä on lähtenyt hienosti käyntiin. Nuoret olivat valmistelleet kysymyksiä tilaisuudessa vierailleelle muutosjohtaja Timo Vesiluomalle. Nuoret olivat muun muassa kiinnostuneita siitä miten muutosjohtaja itse kuulisi heitä tulevassa maakunnassa.

- Uskon vahvasti osallistavaan toimintaan. Toivomme nuorten tuovan rohkeasti omia näkemyksiään esiin. Nuorisovaltuusto muodostuu nuorten itsensä näköiseksi tärkeäksi vaikuttajaelimeksi, joka ei saa olla paperipölyn makuinen vaan kiinnostava ja innostava foorumi, Vesiluoma kiteyttää.

Tilaisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa haasteeksi todettiin niiden nuorten osallistaminen, jotka eivät ole mukana esimerkiksi oppilaskunnissa tai vastaavissa ryhmissä. Tulevaisuudessa on tärkeää löytää keinoja tavoittaa myös ne hiljaisimmat, sillä kaikkien näkökulmaa ja ajatuksia tarvitaan.

Nuorten verkostotapaamiset jatkuvat kevään aikana. Osallistujien tehtävänä on viedä viestiä eteenpäin omiin kuntiinsa ja osallistaa siellä nuoria mukaan ideointiin ja suunnitteluun.

Nuorten ääni maakunnissa- hankkeen vastuutahona toimii Nuorten Keski-Suomi ry ja sen rahoittaa Opetus-ja kulttuuriministeriö. Maakunnissa toimintaa toteutetaan Lapsi-ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE), maakuntaliittojen, nuorten sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Satakunnassa hanketta vetää Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA)-hanke.

Nuorten Keski-Suomi ry on tuottanut videon tulevasta maakuntauudistuksesta Satakunnassa. Video on katsottavissa osoitteessa:

https://www.youtube.com/watch?v=ffd7B-K-Jlw&t=74s

Lisätietoja Nuorten ääni Satakunnassa- hankkeesta:

Tiina Tenho
Projektisuunnittelija SATULA-hanke
puh. 044 701 6830


Katso kaikki ajankohtaiset tiedotteet »