Kouluun ja esiopetukseen ilmoittaminen

Kirjoitettu: 03.02.20

Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2013 syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset, jotka ovat aloittamassa koulunkäynnin Honkajoella syksyllä 2020. Esiopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset.

Esikouluun ilmoittaudutaan Puukoululla keskiviikkona 4.3.2020 klo 15-16.30. Samalla haetaan myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Kouluun ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan sähköisesti wilma-järjestelmän kautta, tarkempi ohjeistus lähetetään huoltajille helmikuun aikana. Kouluun ja esikouluun tutustuminen järjestetään toukokuussa 2020.

Anomus koulunkäynnin aloittamisesta ennen oppivelvollisuusikää tai koulunkäynnin aloittamisen myöhentämisestä tulee toimittaa asianomaisin lausunnoin varustettuna 17.4.2020 mennessä sivistystoimistoon, os. Porhontie 5, 38950 Honkajoki.

Lisätietoja antavat koulunjohtaja Arto Ala-Hannula, 050 5775222, esiopetuksen opettaja Marianne Räsänen, 050 5775273 ja rehtori Mari Fabig, 044 5775280.

 


Katso kaikki ajankohtaiset tiedotteet »