Koronatiedote 16.6.2020, AVI:n päätös yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevista rajoituksista ajalla 1.-31.7.2020

Kirjoitettu: 16.06.20

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1    momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa

järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin
osallistuu yli 50 henkilöä.
 
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli
50 henkilöä, mutta enintään 500 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus
tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa
oheista ohjetta (liite 1).
 
Lisäksi alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500
henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että:
 
1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja
rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä
selkeä suojavyöhyke,
 
2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille
tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin
tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on
oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut
ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta,
ja
 
3. yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen antamaa ohjetta (liite 1).
 
Määräys on voimassa ajalla 1.7.2020–31.7.2020.


Ohje tilaisuuksien järjestäjille


Katso kaikki ajankohtaiset tiedotteet »