Honkajoen kunnan kotisivut ovat uudistuneet

Kirjoitettu: 19.04.18

Honkajoen kunnan kotisivuille on tullut uusia piirteitä:

- Helppolukuinen kirjasinlaji (fontti)

- Monipuolinen karttasivu (Yhteystiedot -> Kartat)

- Uudet palvelukuvaukset (Palvelut)

- Yritysten yhteystiedot toimialoittain (Yrittäminen -> Yritykset toimialoittain)

Kehitystyö jatkuu, joten toivomme saavamme palautetta kunnan kotisivuista.

Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeeseen honkajoen.kunta(a)honkajoki.fi tai soittamalla 
Anne Vähäniemi puh. 050 5775 206
Leena Kuusimäki puh. 050 5775 200


Katso video Kirkkokalliosta!

Kirjoitettu: 18.04.18

Katso video

Kerro näkemyksesi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista!

Kirjoitettu: 18.04.18

Satakuntalaisten näkemykset ja kokemukset ovat avainasemassa kehitettäessä sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Digitaalisten palveluiden yleistyessä haluamme kuulla mielipiteesi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista!

Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin olet mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Satakunnan sote-uudistuksen valmistelutyössä.

Sähköisen asioinnin kysely on avoin kaikille täysi-ikäisille satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyisille ja tuleville asiakkaille.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Kyselyn toteuttavat Satakunnan maakuntauudistuksen aikuispalveluiden valmisteluryhmä, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke ja SATAOSAA-hanke. Sähköisen kyselyn tuloksia täydennetään kevään aikana myös seudullisina ryhmähaastatteluina.

Vastaa sähköiseen kyselyyn 15.5. mennessä. Kyselylinkkiä saa jakaa eteenpäin.
Lämmin kiitos vastauksestasi!

Lisätietoja antaa:
Heli Toroska, aikuispalveluiden valmisteluryhmän puheenjohtaja, puh. 050 352 9953


Polttopuita

Kirjoitettu: 18.04.18

Pururadan leventämisen vuoksi kaadettujen puiden latvuksista voi käydä hakemassa polttopuita niin kauan kuin latupohjat vielä ovat jäässä.


Kunnanviraston tiedote

Kirjoitettu: 12.04.18

Lue lisää

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Kankaanpään musiikkiopistoon lukuvuodelle 2018–2019

Kirjoitettu: 10.04.18

Lue lisää

Latupohjat ja kuntorata ovat poissa käytöstä

Kirjoitettu: 05.04.18

HSU:n hiihtokauden päättäjäisiä vietetään 5. huhtikuuta ja samanaikaisesti aloitetaan latupohjan kunnostustyöt LC Honkajoen Älyvaloa ja elinvoimaa –hankkeen toimesta. Ensimmäiseksi suoritaan latupohjan ja kuntoradan puuston harvennukset alkaen 9.4. 2018. Hakkuiden jälkeen jatketaan kaivinkonetöin latupohjien levennyksiä ja kaapeliurien vetoja. Toistaiseksi latupohjat ja kuntorata ovat poissa käytöstä.


Ensimmäinen Geopark -digilehti on julkaistu!

Kirjoitettu: 22.03.18

Hyviä lukuhetkiä!

https://www.lauhanvuoriregion.fi/uutiset/digilehti-luettavissa/


Nuorten ääntä kuunnellaan Satakunnassa

Kirjoitettu: 22.03.18

Nuoret ottakaa koppi vastaan ja vaikuttakaa!

Nuorten ääni Satakunnassa – verkostotapaamiset ovat viime syksystä asti koonneet yhteen aktiivisia, vaikuttamishaluisia nuoria, joiden kanssa rakennetaan tulevaan maakuntaan perustettavan nuorisovaltuuston mallia. Samanlainen valmistelutyö on käynnissä myös neljässä muussa maakunnassa.  

Nuorten Keski-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen vieraili Porin tapaamisessa innostamassa nuoria osallistumaan tulevaisuustyöhön. Hän kehotti nuoria olemaan aktiivisia ja pitämään ääntä itsestään.

- Me aikuiset emme aina huomaakaan miten moni asia koskettaa nuoria koulumaailman ulkopuolellakin ja siksi on tärkeää että he itse tuovat itsensä esille. Nuorten vaikutusmahdollisuudet riippuvat meistä aikuisista. Meidän on annettava heille aito mahdollisuus olla mukana palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa monipuolisesti ja mielekkäällä tavalla, Tilkanen korostaa.

Satakunnassa vuoropuhelu maakuntauudistuksen muutosjohtajien ja nuorten välillä on lähtenyt hienosti käyntiin. Nuoret olivat valmistelleet kysymyksiä tilaisuudessa vierailleelle muutosjohtaja Timo Vesiluomalle. Nuoret olivat muun muassa kiinnostuneita siitä miten muutosjohtaja itse kuulisi heitä tulevassa maakunnassa.

- Uskon vahvasti osallistavaan toimintaan. Toivomme nuorten tuovan rohkeasti omia näkemyksiään esiin. Nuorisovaltuusto muodostuu nuorten itsensä näköiseksi tärkeäksi vaikuttajaelimeksi, joka ei saa olla paperipölyn makuinen vaan kiinnostava ja innostava foorumi, Vesiluoma kiteyttää.

Tilaisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa haasteeksi todettiin niiden nuorten osallistaminen, jotka eivät ole mukana esimerkiksi oppilaskunnissa tai vastaavissa ryhmissä. Tulevaisuudessa on tärkeää löytää keinoja tavoittaa myös ne hiljaisimmat, sillä kaikkien näkökulmaa ja ajatuksia tarvitaan.

Nuorten verkostotapaamiset jatkuvat kevään aikana. Osallistujien tehtävänä on viedä viestiä eteenpäin omiin kuntiinsa ja osallistaa siellä nuoria mukaan ideointiin ja suunnitteluun.

Nuorten ääni maakunnissa- hankkeen vastuutahona toimii Nuorten Keski-Suomi ry ja sen rahoittaa Opetus-ja kulttuuriministeriö. Maakunnissa toimintaa toteutetaan Lapsi-ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE), maakuntaliittojen, nuorten sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Satakunnassa hanketta vetää Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA)-hanke.

Nuorten Keski-Suomi ry on tuottanut videon tulevasta maakuntauudistuksesta Satakunnassa. Video on katsottavissa osoitteessa:

https://www.youtube.com/watch?v=ffd7B-K-Jlw&t=74s

Lisätietoja Nuorten ääni Satakunnassa- hankkeesta:

Tiina Tenho
Projektisuunnittelija SATULA-hanke
puh. 044 701 6830


Kysely lasten, nuorten ja perheiden palveluista Satakunnassa

Kirjoitettu: 08.03.18

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Uudistuvien palveluiden tavoitteena on tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle - lähellä ja osana arkea. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kartoittaa kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia.

Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä tarvitaan niin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä kuin myös niiden arvioinnissa. SATULA -hankkeessa luodaan toimivia rakenteita lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen.

Tämän kyselyn avulla kerätään satakuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

Kysely löytyy Satakunta2019 sivuilta

https://www.satakunta2019.fi/?page_id=995

tai suoraan Webropolista

https://link.webropolsurveys.com/S/B11BA2A895F50ABF

 


Sivu: 1 2 3 4